Polityka prywatności

 1. Administrator danych
 2. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest SOLIDART Sp. z o.o. ul. Gioacchino Rossiniego 11/32, 03-289 Warszawa, NIP: 5242765772, REGON: 147054074.Z ADMINISTRATOREM można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej (adres: ul. Gioacchino Rossiniego 11/32, 03-289 Warszawa), poczty elektronicznej (biuro@solidart.pl), lub telefonicznie (tel.: +48 782 977 152). Dane kontaktowe osoby zajmującej się ochroną danych osobowych – Marek Chodakiewicz m.chodakiewicz@solidart.pl

 3. Prawo do danych osobowych
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania czy przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Ograniczenia w prawie do danych osobowych
 6. Prawo do sprostowania treści danych osobowych zawartych w zamówieniach nie przysługuje Pani/Panu po realizacji tych zamówień. W takiej sytuacji nie przysługuje Pani/Panu również prawa do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, żądania usunięcia danych lub domagania się usunięcia danych z dokumentów księgowych do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 7. Cel przetwarzania danych osobowych
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana w procesie przyjmowania i realizacji zamówienia jest dobrowolne ale niezbędne w procesie przygotowani i przesłania ofert handlowych będących odpowiedzią na zapytania, zgodnego z prawem przesyłania faktur i innych dokumentów księgowych, realizacji zamówień i reklamacji. Brak podania niezbędnych danych osobowych może skutkować odmową realizacji zlecenia.

 9. Okres przetwarzania danych
 10. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących zawartej umowy. Informujemy również, że zgodnie z obowiązującym prawem mamy obowiązek przechowywania faktur z Pani/Pana danymi osobowymi przez okres 5 lat.

 11. Przekazywanie danych osobowych
 12. Informujemy także, że przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień bieżących oraz mogą być przekazywane podwykonawcom niezbędnym i biorącym udział w procesie realizacji zamówień, tj. firmy kurierskie i pocztowe, drukarnie, zakłady produkcyjne, firmy monterskie, a także firmy windykacyjne, kancelarie prawne, audytowe.

 13. Dane osobowe do celów marketingowych
 14. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe NIE BĘDĄ przetwarzane do celów marketingowych i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania bez dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Jak zamawiać? | Regulamin | Polityka prywatności | Polityka Cookies | Kontakt
Nowość | Promocje | Druk | Koszyk | Strona główna

Copyright © 2023 Solidart Sp. z o.o.